Arazi Tipi Güneş Enerji Santralleri

Lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde yapılan değişiklikle beraber gerçek ve tüzel kişilerin 5.1.h maddesi kapsamında arazi üzerine GES kurmalarının önü açılmış oldu. Tarıma elverişli olmayan alanlarda yapılacak olan GES ler ile kişilerin elektrik ihtiyaçlarının tamamının karşılanması sağlanabilecektir. Aynı dağıtım bölgesinde olmak şartı ile başvuru sahibi kişi veya kurumların aynı tarife grubundaki abonelikleri tek bir noktada kurulacak GES ile karşılanabilecektir.

Arazi Tipi Güneş Enerji Santrali Kurmak İçin Gerekli Şartlar

Arazi tipi Güneş Enerji Santrali yaptırmak için gerekli şartlara genel olarak bakacak olursak;

  1. Elektrik aboneliğinin bulunduğu dağıtım bölgesi içerisinde GES kurulumu yapılabilir.
  2. Elektrik aboneliği sözleşme gücü toplamı kadar GES kurulumu yapılabilir.
  3. Kurulum yapılacak arazinin tarıma elverişli olmaması gerekir (marjinal tarım arazisi).
  4. GES kurulacak arazinin imar yönünden herhangi bir engelinin olmaması gereklidir.

Genel olarak bu şartları sağladığımızda arazi tipi güneş enerji santrali kurmak için herhangi bir engel kalmıyor.

Arazi Tipi Güneş Enerji Sistemi Avantajları

Arazi Tipi GES'ler, düşük işletme maliyetleri ve uzun kullanım ömürleri sayesinde enerji yoğun işletmelerin enerji giderlerini minimuma indirmelerini sağlar.Diğer avantajları ise;

  1. Kısa sürede kendini amorti etmesi.
  2. GES bileşenlerinin uzun ömürlü olması.(Panellere 25 yıl üretim garantisi verilmektedir.)
  3. İşletme maliyetinin çok düşük olması.
  4. Elektrik üretirken doğaya herhangi bir zararlı gaz salınımı yapmaması dolayısıyla çevreci olması
  5. gibi maddeler çoğaltılabilir.